Is vochtschade opgenomen in de brandverzekering?

hoe-zwarte-schimmel-op-muren-verwijderen

Heeft je woning te kampen gehad met vochtproblemen? Of is je woning overstroomd na hevige regenval? Dan kan daarbij behoorlijk ernstige vochtschade zijn opgetreden. Mogelijk heb je last van vlekken op de muren of zijn bepaalde bouwmaterialen zelfs aan vervanging toe. Hoe langer het vocht heeft kunnen huishouden in je woning, hoe groter de schade zal zijn.

Bij vochtschade moet je denken aan de brandverzekering. Die brandverzekering vergoedt namelijk een deel van de kosten die je maakt om vochtschade te herstellen. Helaas zijn niet alle vormen van vochtschade gedekt door de brandverzekering.

Niet alle vochtschade valt onder de brandverzekering

De enige vorm van vochtschade gedekt door de verzekering is de gevolgschade van het vocht. Dat betekent dat enkel de schade die werd opgelopen door het vocht vergoed wordt. De behandelingen om de oorzaak van het probleem aan te pakken, bijvoorbeeld opstijgend vocht, vallen niet onder de brandverzekering.

In het algemeen worden twee soorten vochtproblemen vergoed door de brandverzekering. Enerzijds gaat het om doorslaand vocht, dat is vocht dat via het dak of de gevel binnendringt in je woning, en anderzijds om vochtplekken door lekkages.

Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat de vochtschade enkel vergoed wordt door de brandverzekering wanneer die schade niet minimaal voorzienbaar was. Dat betekent dat je de brandverzekering niet zal tussenkomen wanneer je de schade zelf vooraf had kunnen vermijden.

Wat als vochtschade veroorzaakt werd door iemand anders?

Stel: je woont in een appartement en een lekkage van de bovenbuur heeft in jouw appartement voor vochtschade gezorgd. Of het dak van de buurman lekt water op jouw gevel, waardoor er vochtschade is opgetreden. Ook dan komt de brandverzekering tussen, maar dan wel die van je buurman. De buren zijn dan namelijk verantwoordelijk voor de schade en zullen ook de factuur voor zich moeten nemen.

Vochtbestrijding of huiszwambestrijding nodig in huis? Contacteer ons!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis vochtdiagnose

Welke vochtschade valt niet onder de brandverzekering?

Is het vocht opgetreden door opstijgend vocht? Of heb je te kampen met schimmelvorming en vochtplekken in de badkamer door condensatie? Die types van vochtschade worden doorgaans niet vergoed door de brandverzekering.

Slechts een deel van herstellingswerken voor vorstschade valt onder de brandverzekering

Bovendien wordt doorgaans niet de hele factuur terugbetaald door de verzekering. De kosten die gemaakt moeten worden om de oorzaak van het probleem op te lossen, het lek in de leiding bijvoorbeeld, zullen niet vergoed worden.

Je hebt enkel recht op een vergoeding voor het herstellen van de gevolgschade. Bij een lek zijn dat dan kapotte bouwmaterialen die vervangen moeten worden.

Indien je woning te maken heeft met vochtschade door doorslaand vocht of een lekkage, vraag dan altijd na bij de verzekeringsmaatschappij wat precies verzekerd is. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Waar je ook terecht kan bij vochtschade: de Mijn VerbouwPremie

Gelukkig bestaat er wel financiële hulp voor wie te kampen heeft met vochtschade veroorzaakt door condens of opstijgend vocht. Je kan dan aankloppen bij het online loket van de Mijn VerbouwPremie. Dat is een overkoepelende premie die je kan aanvragen voor allerhande renovatiewerken, van gevelrenovaties tot de installatie van een warmtepomp. En dus ook voor het aanpakken van vochtschade.

Concreet kan je de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor:

  • Het behandelen van opstijgend vocht via muurinjecties of het aanbrengen van een nieuwe waterkering;
  • Binnenmuren bepleisteren na vochtschade;
  • Het behandelen van kelder- of huiszwammen, ten gevolge van vocht in huis.

Hoeveel je terugbetaald krijgt via de Mijn VerbouwPremie, hangt af van je gezinssituatie en je inkomen. Het gaat echter nooit om de volledige factuur. In het meest gunstige geval, wanneer je tot de laagste inkomenscategorie behoort, krijg je de helft van het gefactureerde bedrag terugbetaald.

Solusio bestrijdt vochtschade in huis

Heb je een vochtprobleem ontdekt in je woning? Dan is het natuurlijk belangrijk om dat zo snel mogelijk aan te pakken. Daarvoor kan je doorgaans maken met vocht? En is er daardoor vochtschade opgetreden? Dan kan je in bepaalde gevallen dus een beroep doen op de brandverzekering. Voor andere vochtproblemen kan je dan weer terecht bij de Mijn VerbouwPremie.

En om het vochtprobleem zelf op te lossen, kan je bij ons aankloppen. De experts van Solusio komen graag langs om de vochtschade te analyseren en een offerte op te maken. Neem vandaag nog contact op met Solusio en vraag je gratis vochtdiagnose aan.

Contacteer ons voor meer info

Nieuwescheldestraat 1-3
9052 Zwijnaarde

Stuur ons een bericht