www.solusio.be

Wat als je vocht opmerkt na de aankoop van een woning?

Opstijgend vocht bestrijden

Het is de nachtmerrie van elke koper: vocht opmerken in je droomstekje vlak na de aankoop. Wat zijn je rechten dan als koper? Kan je de verkoper aanklagen? Of moet je zelf voor de kosten van de vochtbestrijding opdraaien? We geven je hieronder het antwoord op je vragen.

Ben je beschermd tegen vocht na de aankoop van een woning?

Merk je vocht op nadat je een woning aangekocht hebt, dan is er mogelijk sprake van een verborgen gebrek. Maar dat betekent lang niet zeker dat de verkoper zal moeten opdraaien voor de kosten.

In de verkoopovereenkomst staat namelijk meestal een clausule die zegt dat de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden voor verborgen gebreken. Enkel wanneer de verkoper afwist van het vochtprobleem en dat heeft proberen te verbergen tijdens de verkoop, kan je de verkoper doen opdraaien voor de kosten.

Dan was de verkopende partij namelijk niet te goeder trouw en heeft hij dus de overeenkomst verbroken. Is dat het geval, dan moet de verkoper de kosten voor zijn rekening nemen. Je zal dan dus in principe niets zelf moeten betalen voor de vochtbestrijding.

Wat moet je doen als je vocht opmerkt na de aankoop van een woning?

Heb je een vochtprobleem opgemerkt na de aankoop van een woning? En werd dat vocht door de verkoper gemaskeerd of verborgen tijdens het verkoopproces? Dan is het belangrijk om snel in actie te schieten. Maar wat doe je dan concreet?

  • De eerste stap is om de verkoper in gebreke te stellen, daarvoor neem je het beste een advocaat onder de arm.
  • Je doet dat met zoveel bewijzen (foto’s) als mogelijk.
  • Wanneer je met je foto’s kan aantonen dat de verkoper niet te goeder trouw gehandeld heeft, sta je sterk in je schoenen.

Ook Solusio kan je helpen in dergelijke situaties. We hebben de nodige apparatuur om vochtproblemen precies in kaart te brengen. Zo kunnen we je precies vertellen wat de omvang, de oorzaak en de aard van het vochtprobleem is.

Vochtproblemen in uw woning? Contacteer ons!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis vochtdiagnose

Niet alle vochtproblemen zijn zichtbaar

Maar mogelijk wist de verkoper ook echt niet af van het vochtprobleem. In een vroeg stadium zijn lang niet alle vochtproblemen namelijk zichtbaar:

  • Het duurt een hele tijd vooraleer bijvoorbeeld opstijgend vocht zich bijvoorbeeld manifesteert in een vochtplekken of witte vlekken op de muur. Dat gebeurt pas wanneer de bakstenen verzadigd zijn met vocht.
  • Daarnaast kan een vochtplek ook verstopt zitten achter behangpapier, dan wist de verkoper mogelijk ook nog niet van het probleem af.

Enkel wanneer het vochtprobleem effectief zichtbaar moet geweest zijn en bewust is gecamoufleerd rond het moment van de verkoop, kan je de verkoper mogelijk in gebreke stellen. Is dat niet het geval, dan zal je de vochtbestrijding wel voor je eigen rekening moeten nemen.

Hoe wordt vocht in huis bestreden?

Hoe het vocht uiteindelijk bestreden wordt, hangt af van de oorzaak van het vochtprobleem.

  • Merk je na de aankoop van een woning opstijgend vocht op, dan zullen we in eerste instantie muurinjecties inzetten. We boren dan gaten in de vochtige muur die we opvullen met een vochtwerende gel. Dat product hardt uit en vormt een waterdichte barrière. Het vocht kan dan niet langer opstijgen in je muren.
  • Bij doorslaand vocht, vocht dat veroorzaakt wordt door een barst of scheur in de gevel, wordt de gevel hersteld en gehydrofobeerd. We benevelen de gevel in dat geval met een transparant, vochtwerend middel.
  • Bij condensproblemen, al zijn die bij de aankoop van een woning moeilijk te verbergen, kan enkel ventilatie helpen. De installatie van een mechanisch ventilatiesysteem dringt zich dan op.

Bevindt het vochtprobleem zich in de kelder? Dan is een kelderbekuiping mogelijk aan de orde. We bedekken de keldermuren dan met nieuwe lagen waterdicht cement en vormen als het ware een waterdichte kuip binnenin de bestaande kelder. Bij erg vochtige kelders is een kelderdrainage aangewezen.

Vochtbestrijding prijzen behandelingen

Hoeveel kost vochtbestrijding na de aankoop van een woning?

Hoeveel vochtbestrijding kost, nadat je vocht hebt opgemerkt bij de aankoop van een woning, is onmogelijk te bepalen zonder de situatie eerst te inspecteren. Muurinjecties, kelderbekuipingen of kelderdrainages komen allemaal met andere prijskaartjes.

Tip: vallen de kosten voor vochtbestrijding toch onder jouw verantwoordelijkheid? Dan kan je voor bepaalde werken financiële steun krijgen via de Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse overheid.

Solusio bestrijdt vochtproblemen in huis

Heb je vochtproblemen opgemerkt vlak na de aankoop van een woning? Dan is het belangrijk om na te gaan of je beschermd bent tegen verborgen gebreken en de verkoper al dan niet in gebreke te stellen. Daarna is het tijd om het vochtprobleem ook effectief uit te roeien.

Daarvoor kan je een beroep doen op Solusio. We hebben bakken ervaring in het bestrijden van vocht in huis. Contacteer ons vandaag nog voor een afspraak of meer informatie.

Contacteer ons voor meer info

Nieuwescheldestraat 1-3
9052 Zwijnaarde

Stuur ons een bericht